Hjem

Norwegian Supplementary School (Singapore)

 

Norskskolen i Singapore

 

Norskskolens overordnede mål:

 

Målet med undervisningen på Norskskolen er

å vedlikeholde og videreutvikle ferdigheter i norsk, samfunnsfag og KRLE.

 

Skolen ønsker å forsterke den norske tilhørigheten

ved å tilby elevene innføring i norsk kultur og norske tradisjoner.

Velkommen til Norskskolen i Singapore!

Copyright © All Rights Reserved