Fag og klasser

"Hver vår føler jeg at jeg aldri har hatt en bedre klasse. Den følelsen har jeg hatt nå i snart 20 år.

Det kan jo bare bety at Norskskolen betyr mye for både elever og lærere."


- Karin, lærer

Fag og klasser


Fag og undervisning


Fagene som tilbys ved Norskskolen er en kombinasjon av norsk, samfunnsfag og KRLE. Undervisningen fokuserer på de delene av pensum som ikke dekkes av ordinær undervisning ved skolene i Singapore. Dette er stort sett temaer som dreier seg om kunnskap om Norge, det norske samfunnet og norske tradisjoner

 

Undervisningen foregår både som klasseromsundervisning, samt at elevene løser oppgaver på nettbrett. Norskskolen bruker bokserien Kaleido samt har tilgang til Gyldendals nettressurs, Salaby.

I tillegg følger skolen undervisningsopplegget til nettskolen norskskolen.com, og mye oppgaveløsning gjennomføres på nettbrett. Alle elevene får en unik bruker til denne siden, og pålogging til norskskolen.com kan gjøres her eller ved å klikke på ugle-logoen øverst til høyre på denne siden

 

Norskskolen på nett er et pedagogisk tilbud til barn bosatt i utlandet. Denne er støttet av UDIR og følger utdrag fra norske læreplaner. Læreplanene er tilpasset den tidsrammen som skolen har til rådighet og fokuserer på temaer knyttet til Norge

 

Klassetrinn


Norskskolen tilbyr primært undervisning til elever i barneskolen, dvs. fra 1.-7. klasse. I tillegg kan det organiseres undervisning til elever fra ungdomstrinnet avhengig av interesse. Noen klassetrinn er per nå slått sammen på grunn av lavt elevantall.

 

For skoleåret 2018/19 er klasseinndelingen som følger:

1.-2. klasse, lærer Silje Merli

3. klasse, lærer Sunniva Stenmark

4.-5. klasse, lærer Maria Sehota

6.-7. klasse, lærer Trude Giggeli-Furuseth

 

Bibliotek


Norskskolen har en egen seksjon på Stamfords bibliotek hvor det er omtrent 900 norske bøker til utlån. Elevene besøker biblioteket annenhver torsdag, og kan da låne med seg inntil to bøker som de kan kose seg med hjemme i 14 dager.

KontaktinformasjonEpost:


info@norwegiansupplementaryschoolsingapore.com


Skolens besøksadresse:

Stamford American International School

1 Woodleigh Lane

357684 Singapore


 

Kontaktpersoner:


Silje Merli (Rektor)

Tlf: +65 96452363

epost: silje@norwegiansupplementaryschoolsingapore.com