Om Norskskolen

Om Norskskolen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden 1983

Norskskolen i Singapore ble opprettet i 1983.

Siden den gang har tusenvis av barn lært og opprettholdt norsk ved skolen.

Tradisjonsrike juleavslutninger med julespill, feiring av 17. mai, og hyggelige sommeravslutninger er noen av arrangementene gjennom året.

 

 

 

 

 

Jobb på Norskskolen?

Norskskolen ønsker til en hver tid å komme i kontakt med nye lærere, vikarer og bibliotekarer.

Ta kontakt dersom du ønsker å høre mer om Norskskolen og jobbmuligheter.

 

 

Publisitet

Her kan du se innslaget på NRK fra 17.maifeiringen i Singapore 2015

Her kan du se innslag på NRK fra 17.maiferingen i Singapore 2014.

 

Her kan du lese om da ScandAsia besøkte 5.klasse i 2014.

 

Her kan du lese hva 6-7.klasse har skrevet om juletradisjoner i Kvarten 2013.

 

Her kan du lese om hva ungdomstrinnet skrev om valget i 2013.

 

 

Copyright © All Rights Reserved